Motyw obłudy

Choć obok pobitego człowieka przechodził kapłan, potem lewita, żaden nie udzielił mu pomocy, choć obaj uważali się za chrześcijan. Wiara to nie tylko teoria, ale przede wszystkim czyny. To one świadczą o człowieku. Dlatego Jezus stawia za wzór Samarytanina, który choć nie był chrześcijaninem, jako jedyny zachował się zgodnie z przykazaniami wiary chrześcijańskiej.

Źródło: streszczenia.pl