Motyw poświęcenia

Pomoc udzielona przez Samarytanina poszkodowanemu była bezinteresowna. Nie zastanawiał się nad ewentualnymi korzyściami, jakie może mu przynieść. Czyn Samarytanina był więc poświęceniem, wypływał z dobroci serca.

Źródło: streszczenia.pl