Czas i miejsce akcji

Ewangelia św. Łukasza, z której pochodzi przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, opisuje czasy, w których żył Chrystus, a więc lata z początków naszej ery. Miejscem zdarzenia jest droga z Jerozolimy do Jerycha.

Przypowieści nie można umiejscawiać w konkretnym miejscu i czasie, ponieważ postaci i wydarzenia w niej przedstawione, istnieją po to, aby wyjaśnić nadrzędne prawdy uniwersalne: moralne, filozoficzne czy religijne. Istotę gatunku, jakim jest przypowieść, określa grecka nazwa „parabole” – przypowieść zestawia dwie rzeczywistości, pierwsza to życie codzienne (świat przedstawiony), druga jest nieuchwytna zmysłowo, znajduje się w sferze pojęciowej (np. moralnej). Właściwe zrozumienie i interpretacja przypowieści wymagają przejścia od znaczenia dosłownego do znaczenia alegorycznego bądź symbolicznego.

Źródło: streszczenia.pl