Plan wydarzeń

1. Napaść na podróżującego.
2. Obojętność kapłana.
3. Nieczułość Lewity.
4. Opieka Samarytanina nad nieznajomym.

Źródło: streszczenia.pl