Lewita

Lewici byli członkami pokolenia wywodzącego się od trzeciego syna Jakuba, Lewiego. Byli przeznaczeni do niższych służb religijnych. Jako osoba wierząca, powinien był od razu przyjść z pomocą bliźniemu.

Źródło: streszczenia.pl