Samarytanin

Człowiek pochodzący z Samarii. Samarytanie nie byli chrześcijanami, ich wiara zbliżona jest do judaizmu. Samarytanin nie waha się uczynić inaczej niż ci, którzy wcześniej obojętnie mijali pokrzywdzonego, choć byli to kapłan i lewita, uważający się za dobrych chrześcijan. Przykład Samarytanina dowodzi, że tylko jego postawa jest godna naśladowania, i że to właśnie on, poprzez swoje czyny, był najbliżej Boga.

Źródło: streszczenia.pl